Casa de marcat fiscala – obligatorie pentru CIP/SCPP, sau NU?

Dragi colegi psihologi,

In ultimele zile au aparut discutii si, implicit, ingrijorari, cu privire la obligatia psihologilor de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Asa cum am mai precizat, nu am studii juridice, dar lucrurile mi se par foarte simple: psihologii NU sunt obligati sa utilizeze case de marcat electronice fiscale.

Sa o luam metodic:

Utilizarea caselor de marcat fiscale a fost prevazuta initial in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003.

Ulterior, OUG 28/1999 a suferit mai multe modificari, dintre care ne intereseaza HG nr. 804/2017, prin care se modifica normele de aplicare privind obligatia de utilizare a caselor de marcat fiscale. Cu aceasta ocazie se extind situatiile in care se impune obligatia utilizarii casei de marcat fiscale, dar sunt specificate si exceptiile.

Articolul 1 prevede ca au obligatia de utiliza aparate de marcat electronice fiscale operatorii economici care livreaza bunuri cu amanuntul, sau presteaza servicii direct catre populatie.

„Art. 1. – (1) In sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, prin operatori economici se intelege persoanele fizice si juridice, intreprinderile familiale, precum si orice alte entitati, cu exceptia institutiilor publice, care incaseaza, pe teritoriul Romaniei, inclusiv in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie.

Daca ne limitam doar la articolul 1, s-ar putea interpreta ca si CIP/SCPP ar fi obligare sa utilizeze case de marcat electronice fiscale.

Daca studiem mai atent, vom gasi in articolul 2 prevederile care exclud CIP/SCPP, astfel:

”Art. 2. – Se excepteaza de la prevederile art. 1 alin. (1) incasarile efectuate din urmatoarele activitati:

f) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;

Dupa HG nr. 804/2017 au mai aparut si alte legi si hotarari de guvern, care au modificat OUG 28/1999, dar fara a afecta cele prezentate mai sus.

Avand in vedere prevederile legale analizate, putem concluziona ca CIP/SCPP NU sunt obligate sa utilizeze case de marcat electronice fiscale.

Cu stima,

Teodor Voicu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s